Savaitės eksponatas

Pradžia  |  Lankytojams  >  Savaitės eksponatas  >  Architekto Zigmunto Mečislovo Čaikovskio brėžinys „Gedimino kalnas“

Architekto Zigmunto Mečislovo Čaikovskio brėžinys „Gedimino kalnas“

Zigmuntas Mečislovas Čaikovskis (Zygmunt Mieczysław Czaykowski, 1887–1950)
Vilnius, 1941 m.
27,2 x 47 cm
Popierius, paprastasis pieštukas
Inv. Nr. VR-843
2014 m. padovanojo dr. Juozapas Blažiūnas

Zigmuntas Mečislovas Čaikovskis (Zygmunt Mieczysław Czaykowski, 1887–1950) – architektas, Vilniaus miesto tyrinėtojas. Gimė Varšuvoje, tarnavo Rusijos kariuomenėje, kurį laiką – Lenkijos kariuomenėje. Baigė Paryžiaus specialiąją architektūros mokyklą. Buvo vedęs prancūzę Mari Le Fiur (Marie Le Fur), susilaukė dviejų dukterų, tačiau 1925-aisiais šeima iširo. Nuo 1924 m. su pertraukomis dirbo pavieto architektu Mazovijoje. 1938 m. apsigyveno Vilniuje, dirbo architektu, daug laiko skyrė architektūros paminklų tyrimams.

Z. M. Čaikovskį ypač domino, kaip atrodė Vilnius Viduramžiais. Jis darė prielaidas, kad kai kurie pastatai, pavyzdžiui, Subačiaus vartai, buvo pastatyti anksčiau nei XVI a., kai buvo statomos miesto sienos. Subačiaus vartus jis siejo su anksčiau šioje vietoje galėjusiais būti gynybiniais statiniais. Architektas kūrė istorines rekonstrukcijas, daugiausia 1941 metais. Dirbo Vilniaus miesto savivaldybės Architektūros skyriuje, bendradarbiavo su Juozapu Kamarausku, Vytautu Landsbergiu-Žemkalniu, dirbo prie Vilniaus pastatų inventorizacijos, Gedimino bokšto atstatymo. Gamino Vilniaus pilių modelius, vėliau jie buvo saugomi Vilniaus miesto muziejuje rotušėje. Mirė Vilniuje 1950 metais.

Pristatomas 1941 m. datuotas Z. M. Čaikovskio pasirašytas brėžinys, kuriame vaizduojama ant Gedimino kalno esančių rūmų siena iš vakarų pusės ir laiptų projektas. Lapo viršuje yra autoriaus įrašas lietuvių kalba – Gedymino kalnas.

Medžiagą parengė Dalius Avižinis
Fotografas Mindaugas Kaminskas

Panaudota literatūra:
Eksponatai. 2009–2015 m. dovanotos ir įsigytos vertybės. Parodos katalogas, sudarytojai D. Avižinis, R. Lelekauskaitė, Vilnius, 2016, p. 224.
Vitkauskienė B. R. „Iš Zigmunto Mečislovo Čaikovskio rankraščių. Vilniaus Subačiaus vartai“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 57: Meninis Vilnius: įtakos ir įvaizdžiai / Artistic Vilnius: Influences and Images, sudarytoja R. Janonienė, Vilnius, 2010, p. 123–147. 

Pradžia  |  Lankytojams  >  Savaitės eksponatas  >  Architekto Zigmunto Mečislovo Čaikovskio brėžinys „Gedimino kalnas“