Savaitės eksponatas

Pradžia  |  Lankytojams  >  Savaitės eksponatas  >  Cilindrinė spyna

Cilindrinė spyna

XIV a. pab. XV a. pr.
Ožalas E. Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmų teritorija. Pietinio korpuso prieigų 2003 m. archeologinių tyrimų ataskaita, radinio Inv. Nr. M 941
Konservavo Rima Niunkienė, rest. prot. Nr. 239/2284 (Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“)

Norėdamas apsaugoti savo nuosavybę, žmogus jau 4 tūkst. metų naudoja spyną – užrakinamąjį įtaisą. Medinės spynos II tūkstm. pr. Kr. buvo žinomos Egipte, Kinijoje ir Mesopotamijoje. Seniausia medinė spyna rasta Asirijos senosios sostinės Ninevijos griuvėsiuose (dab. Irako šiaurėje, šalia Mosulo). Ištobulinus metalo apdirbimą, Romos imperijos laikais spynas pradėta gaminti iš metalo. Tada atsirado ir pagrindiniai spynų tipai: pakabinamosios ir įstatomosios spynos.

Lietuvoje cilindrinių, pakabinamųjų spynų ir raktų randama jau X–XII a. kuršių vyrų kapuose. XIII–XIV a. cilindrinės spynos ir jų raktai paplito Rytų Lietuvoje. Viename Kernavės žemutinio miesto tirtame plote rastos net aštuonios, matyt, per kryžiuočių puolimą amatininko paslėptos spynos. Paslėpti buvo tik cilindriniai spynų korpusai be rakinimo mechanizmų. Netoliese aptikta ir daugiau spynų detalių bei raktų – tai leidžia manyti, kad tyrinėtoje sodyboje buvo gaminamos spynos.

XIV–XV a. cilindrinės spynos – dažnas radinys piliakalnių, miestų kultūriniuose sluoksniuose. Kelios dešimtys cilindrinių spynų rasta ir Vilniaus Žemutinėje pilyje.

Medžiagą parengė Egidijus Ožalas
Fotografas Vytautas Abramauskas

Panaudota literatūra
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai Vilniaus Žemutinėje pilyje. Istorija ir rinkiniai. Albumas / Palace of the Grand Dukes of Lithuania in Vilnius Lower Castle. History and Collections. Album, sud. / comp. D. Avižinis, V. Dolinskas, Ė. Striškienė, Vilnius, 2010, p. 212.
Skučienė A., Steponavičienė D. „Spynos ir raktai“, in: Vilniaus Žemutinės pilies rūmai (1994–1995 metų tyrimai), ats. red. V. Urbanavičius, Vilnius, 1999, p. 107–115.
Urbanavičius V. „Kalviai ir šaltkalviai“, in: Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų rezidencija Vilniuje, sud. V. Urbanavičius, Vilnius, 2010, p. 225–227, il. 252.
Vėlius G. „Turto simboliai – raktai ir spynos“, prieiga per internetą http://m.ldkistorija.lt/index.php/istoriniai-faktai/turto-simboliai-raktai-ir-spynos/1296 [žiūrėta 2017-01-26].

Pradžia  |  Lankytojams  >  Savaitės eksponatas  >  Cilindrinė spyna