Savaitės eksponatas

Pradžia  |  Lankytojams  >  Savaitės eksponatas  >  Laikraštis „The London Gazette“

Laikraštis „The London Gazette“

Londonas, 1684 m. sausio 5–8 d., Nr. 1997
Matmenys: 29,7 x 18,5 cm
Popierius
Inv. Nr. VR-526
2010 m. šį laikraštį padovanojo prof. dr. Kęstutis Paulius Žygas (JAV).

„The London Gazette“ – seniausias iki šiol leidžiamas Jungtinės Karalystės laikraštis. Jo pirmas numeris išspausdintas 1665 m. lapkričio 7 dieną. Tai buvo vienas iš trijų vyriausybės leidžiamų laikraščių, kiti du – „The Edinburgh Gazette“ ir „The Belfast Gazette“. Laikraštis leistas du kartus per savaitę, tačiau jo platinimo būdas buvo kiek kitoks negu dabar: laikraščio numeriai siųsti tik jį užsisakiusiems asmenims, visuotinai jis nebuvo platinamas. Greta pagrindinių Didžiosios Britanijos įvykių, laikraštyje daug dėmesio buvo skiriama užsienio naujienoms. Pristatomas „The London Gazette“ egzempliorius, išleistas 1684 metais, numeris 1997. Jame pateikiama naujienų ir iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės: aprašoma politinė situacija, pasiuntinių atvykimas, konfliktai su Maskvos Kunigaikštyste ir pan.

Medžiagą parengė Dalius Avižinis
Panaudota literatūra
Eksponatai. 2009–2015 m. dovanotos ir įsigytos vertybės. Parodos katalogas, sudarytojai D. Avižinis, R. Lelekauskaitė, Vilnius, 2016, p. 216. 

Pradžia  |  Lankytojams  >  Savaitės eksponatas  >  Laikraštis „The London Gazette“